rosjadialog@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Filologii Słowiańskiej

zaprasza na

międzynarodową konferencję naukową

Rosja w dialogu kultur II.

Literatura, język, kultura

17–18 listopada 2017

Proponowane zagadnienia: 

językoznawstwo: tendencje rozwoju współczesnego języka rosyjskiego: język Runetu, język reklamy, język polityki i ideologii (w związku z setną rocznicą rewolucji październikowej chcemy się szczególnie skupić na sposobach wyrażania w języku ideologii komunistycznej i antykomunistycznej), język a kultura;

literatura: literatura rosyjska wobec znaków czasu: polemiki ideowo-estetyczne, pisarze a rewolucja październikowa, literatura rosyjska w świecie Słowiańszczyzny;

idee: nosiciele języka i kultury rosyjskiej wobec rewolucji, ideologia rewolucyjna i antyrewolucyjna w literaturze i języku, semantyka Rosji w świecie słowiańskim;

glottodydaktyka: poszukiwanie rozwiązań dydaktycznych w nauczaniu języka ros. jako obcego.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 17–18 listopada 2017 w gmachu Wydziału Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu, przy ul. Fosa Staromiejska 3.

 

Języki robocze konferencji: polski i rosyjski (preferowany).

W związku z tym, że spodziewamy się udziału w konferencji gości z zagranicy, prosimy o przygotowanie i umieszczenie w formularzu zgłoszeniowym abstraktu w języku rosyjskim bez względu na język, w którym będzie wygłaszany referat (abstrakt do 1500 znaków + bibliografia). Planujemy publikację abstraktów.

 

Planowany czas wystąpień w sekcjach – 15 minut, referaty plenarnedo 20 minut.

 

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (300 zł dla doktorantów) i pokrywa koszty uroczystej kolacji, cateringu w przerwach kawowych oraz recenzowanej publikacji materiałów pokonferencyjnych. Opłaty należy dokonać wraz ze zgłoszeniem.

 

W tytule wpłaty należy wpisać: Rosjadialog + imię i nazwisko uczestnika.

Nr konta:                    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bank Millennium S.A. Warszawa

                                                       45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

 

Dodatkowo dla wpłat z zagranicy prosimy podać:

SWIFT: BIG B PL PW

IBAN: PL45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

 

Noclegi i wyżywienie uczestnicy konferencji zapewniają sobie we własnym zakresie (po zakwalifikowaniu wystąpień otrzymają Państwo informację o miejscach nieodległych od miejsca obrad, gdzie wygodnie się będzie zatrzymać).

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty prosimy nadsyłać do 31 maja 2017.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

https://form.jotformeu.com/70395135774361

  

Artykuły, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów, zostaną opublikowane w punktowanej monografii zbiorowej. Wymagania techniczne dotyczące publikacji zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Z wyrazami szacunku,

                                                                                           Komitet organizacyjny:

Kierownik naukowy: dr hab. Jolanta Brzykcy;

Sekretarze: dr Bożena Żejmo;

dr Piotr Zemszał.

 

 Pytania do organizatorów można kierować na adres: rosjadialog@umk.pl.

 

Aktualne informacje na temat konferencji będą się ukazywały na stronie:

www.rosjadialog.umk.pl